MISSIE & VISIE

"Gelders Beheer Participaties BV wil met haar diensten bijdragen aan de ontplooiing van de, al dan niet verborgen, waarde van midden & kleinbedrijven teneinde de rentabiliteit en de continuïteit van deze ondernemingen voor haar stakeholders te optimaliseren."

.

Voor het volbrengen van deze missie is hoogwaardige kennis en vakmanschap noodzakelijk, maar ook een flinke dosis liefde voor het vak, toewijding, flexibiliteit en duidelijkheid. Daarom hebben we onze missie uitgewerkt in de volgende statements.

  • Wij verplichten onszelf tot een uitmuntende inzet en kwaliteit. Niet alleen in de resultaten die wij behalen, maar ook hoe wij die behalen. Dit betekent een focus op prioriteiten, streven naar voortgaande verbeteringen, een strategische aanpak en een foutloze uitvoering.
  • Wij handelen altijd in het belang van onze klanten, onze omgeving, onze aandeelhouders en onszelf. Daarom nemen we verantwoordelijkheid voor onze daden, komen we afspraken na, hanteren we een duidelijke, transparante aanpak en respecteren we vertrouwelijkheid.
  • Wij bevorderen een respectvolle houding naar werknemers, naar klanten en onze omgeving. Wij koesteren nieuwe ideeën en individueel talent, belonen eigen initiatief en zijn trots op behaalde resultaten.
  • Wij waarderen en stimuleren mensen die het goede voorbeeld geven, toegewijd zijn aan hun werk en een inspiratie vormen voor anderen. Wanneer je vernieuwend kunt denken, eigen initiatief toont en anticipeert op veranderingen, haal je het beste in jezelf naar boven.
  • Wij zijn er van bewust dat een goede samenwerking ten grondslag ligt aan ons succes. Daarom delen we informatie met anderen, luisteren we goed en zijn we ten opzichte van elkaar flexibel en verantwoordelijk.
  • Wij hanteren hoge ethische normen en beoordelen daarop zowel onszelf als onze opdrachten en opdrachtgevers.
BOULEVARD 11 | 3707 BK ZEIST | T +31 (0) 306 917 819 | F +31 (0) 306 939 649 | E INFO@GELDERSBEHEER.COM | © COPYRIGHT 2017 GELDERS BEHEER BV